Μay 2017: Exams for the Certificate of Attainment in Greek in Dubai U.A.E.

Μάιος 2017: Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας στο Ντουμπάι Η.Α.Ε

>> Εγγραφές από 1 Φεβρουαρίου έως 19 Μαρτίου 2017. Παρατείνεται μία εβδομάδα. / >> Subscription Period From February 1 up until March 19, 2017. Extended for one week.

 

Χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας χρειάζεται:

  • για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα που αναγνωρίζεται Διεθνώς
  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του και να αποδεικνύει όταν γυρίσει στην Ελλάδα ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο γνώσεών του.

για τις σπουδές

  • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-ΦΕΚ 659Τ. Β΄). 
  • όποιος/α επιθυμεί να φοιτήσει σε ελληνικό και ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να έρθει σε επαφή με το φορέα όπου επιθυμεί να σπουδάσει και να πληροφορηθεί για το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται για τον κύκλο σπουδών που θέλει να παρακολουθήσει.
  • Για τους Έλληνες που έχουν ζήσει στο εξωτερικό μπορούν να εγγραφούν σε ελληνικό πανεπιστήμιο με ειδικές εξετάσεις
  • Όπως όλα τα πιστοποιητικά γλωσσών μπορούν να αναγνωριστούν σαν credits (μαθήματα) στα Πανεπιστήμια.

για τη χορήγηση της άδειας παραμονής «επί μακρόν διαμένοντος»

  • το Κ.Ε.Γ. συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας στο επίπεδο Α2 (παλαιό Α). Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται και στη γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για πληρέστερη ενημέρωση. Για γενικές πληροφορίες: http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia
For any information you may require  or should you wish to subscribe, please contact:
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να εγγραφείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε με το:
HELLENIC COUNCIL – CERTIFICATION CENTER FOR THE GREEK LANGUAGE IN UAE  – CENTER # 97002
Mrs Daphne Saccopoulos
tel: 050-4560934
Skype: daphne.ellinomatheia

Leave a Reply